Free 100%

៥ ចំណុចដែលធ្វើឲ្យក្លាយទៅជាមិត្តដ៏ល្អ

  របៀបដើម្បីក្លាយទៅមិត្តល្អ

  ការធ្វើជាមិត្តដ័ល្អជាធម្មតាមិនចេះតែធ្វើៗនោះទេ ប៉ុន្តែពេលខ្លះ យើងត្រូវការ ប្រើប្រាស់របៀបខាងក្រោមនេះផងដែរ វានិងហូសពីអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើរាល់ថ្ងៃ ។ នៅទីនេះមានវិធីប្រាំប្រភេទ នៃការមានមិត្តភក្តិ អ្នកនឹងចង់បាននៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ហេតុអ្វីបានជាពាក្យថាមិត្តភាព មិនមែនថានណារម្នាក់ក៍អាចទទួលបាន?

  I. ផ្ដល់នូវការគាំទ្រដោយសេរី

  តើមានអ្វីដែលអាក្រក់ទៅដោយគ្រាន់តែបន្តមានការនិយាយចំអន់លេងជាមូយមិត្ត ដើម្បីបានសប្បាយសម្រាប់អ្នក? ឬគាំទ្រដល់អ្នកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក? មិត្តដ៍អស្ចារ្យ មិននិយាយចំអកឲ្យអ្នកនៅពីក្រោយអ្នក នៅក្នុងពេលដែលអ្នកត្រូវការពាក្យមួយចំនួន នៃការលើកទឺកចិត្ត និងការឈរក្បែរអ្នក នៅពេលដែលអ្នកធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្ដូជីវិត។ ខណៈពេលដែលមិត្តភក្តិមិនអាចតែងតែយល់ស្របជាមួយនឹងអ្វី ដែលអ្នកកំពុងធ្វើ ពួកគេបានគាំទ្រដល់អ្នកទាំងអស់ដូចគ្នា។ នេះមានន័យថានៅពេលដែលអ្នកត្រូវការ ស្មាដើម្បីយំ ឬត្រូវការនរណាម្នាក់ដើម្បីអបអរជាមួយអ្នក ពូកគេនឹងមាននៅសិទ្ធិខាងអ្នក។

  II. ធ្វើឲ្យពេលវេលាសម្រាប់មិត្ត

  មិត្តល្អគឺរវល់ (ដូចជាភាគច្រើនបំផុតនៃពូកយើង) ប៉ុន្តែនៅតែគ្រប់គ្រងដើម្បីធ្វើឲ្យ ពេលវេលាសម្រាប់មិត្តរូមសុខទុក្ខរបស់ពូកគេ។ មិត្តភក្តិដ៍ល្អដែលដឺងថាមិត្តថាមិត្តភាព គឺជាអំណោយមួយក្នុងជីវិតដែលបានបង្កើតឡើងពិភពលោករបស់អ្នក។ ពួកគេមិនបានសម្លឺងមើលទៅមិត្តភាពដួចជា កាកសំណល់នៃពេលវេលា ឬជាអ្វីមួយដែលគេយកចិត្តទុកដាក់តែនៅពេលដែលពូកគេត្រូវការការពេញចិត្តនោះឡើយ។ រហូយដល់ដែលពូកគេគ្មានពេលទំនេរក៍ដោយ ប៉ុន្តែគេនៅតែរក្សា ទំនាក់ទនងតាមរយៈអ៊ីម៉ែល Facebook និងការហៅទូរស័ព្ទ។

  III. តើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីដឹងថាមានអ្វីដែលសប្បាយ

  ជាការពិតណាស់ វាពេលខ្លះជីវិតយើងបានប្រើថាមលខ្លាំង ដូច្នោះយើងត្រូវការ អង្គុយហើយសម្រាក ដើម្បីរំលឹកថា នោះហើយជាកន្លែងដែលមិត្តភក្តិធ្លាប់មក ហើយ មានពេលវេលាដ៍អស្ចារ្យមូយអាច មានន៏យថាគ្មានអ្វីដែលខុសគ្នាបន្តិចចំពោះយើងទាំងអស់គ្នា។ ពិតណាស់ប៉ុន្តែមិត្តរូមសុខទុក្ខដ៍ល្អបំផុតរបស់អ្នកដីងច្បាស់ អំពីរបៀបដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកចាប់ផ្ដើមត្រលប់មកវិញ ហើយរីករាយនឺងអ្នកដោយខ្លួនឯង ជាមួយនឺងសកម្មភាព សប្បាយមួយចំនួន។

  IV. ត្រូវស្មោះត្រង់

  ពេលដែលអ្នកសួរមិត្តរបស់អ្នកសម្រាក់មតិមួយ ពួកគេនឺងមិនត្រីមតែ ផ្ដល់ឲ្យវាដោយស្មោះត្រង់ប៉ុណោះទេ ប៉ុន្តែ ដោយទន់ភ្លន់ទៀតផង។ វាហាក់ដូចជាចំនែកមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែល នឺងតែងតែប្រាប់អ្នកនូវការពិត, មិត្តរបស់អ្នកនឹងមានត្រលប់មករកអ្នកវិញ។ មិត្តរូមសុខទុក្ខរបស់អ្នកមិនតែងតែប្រាប់ អ្នកនូវអ្វីដែលអ្នកចង់លឺនោះទេ ប៉ុន្តែពួកគេនឹងមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយអ្នក ហើយនោះគឹជាការដ៍មានតម្លៃនៅក្នុងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ ជាងនេះទៀតពួកគេប្រើភាពស្មោះត្រង់របស់ពួកគេដើម្បីជូយអ្នក ជាជាងការច្រានអ្នកចុះ។

  V. គោរព

  មិត្តភក្តិរបស់អ្នកមិននិយាយដើមអ្នកនៅពីក្រោយអ្នក ឬក៍របស់អ្នកមិនលេងលួចខាំនៅពេលដែលឈ្លោះប្រកែកគ្នា។ ពេលដែលពូកគេមិនយល់ស្របពីអ្នកក៍ដោយណ វាត្រូវបានធ្វើនៅក្នុងវិធីគោរព មួយដែលមាន័យសម្រាប់អ្នកទាំងពីរដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់អ្នកឬដើម្បី “ឈ្នះ”។ កម្រិត នៃការជឿទុកចិត្តរបស់អ្នកគឺ ខ្ពស់ជាមួយនឺងមិត្តភក្តិដ៏ល្អ ដោយសារតែពូកគេគោរពអ្នកផងដែរ ព្រោះគេមិនចង់បំផ្លាញទំនាក់នងរបស់អ្នកគ្រប់គ្នា។
  សូមធ្វើជាមិត្តល្អនៅក្នុងបេះដូងមនុស្សគ្រប់គ្នាណា!!!!!!
 • Ratana Men, 070 678 552 , ratana.men@07gmail.com